Ontslag Napels

Uw werkgever in Napels mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Napels zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Napels

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Napels. Uw werkgever in Napels mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Napels arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Napels niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Napels te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Napels u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Napels of met bevallingsverlof bent in Napels.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Napels kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Napels die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Napels
 • Als u in Napels lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Napels wilt opnemen;
 • Omdat u in Napels lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Napels lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Napels wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Napels op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Napels

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Napels. Uitzonderingen in Napels;
 • Als uw werkgever in Napels bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Napels aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Napels gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Napels niet geschikt voor uw werk in Napels of
 • u functioneert niet voldoende in Napels.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Napels

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Napels niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Napels of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Napels verblijft, dan mag uw werkgever in Napels u eveneens wel ontslaan.