Ontslag Nansum

Uw werkgever in Nansum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nansum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nansum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nansum. Uw werkgever in Nansum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nansum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nansum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nansum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nansum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nansum of met bevallingsverlof bent in Nansum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nansum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nansum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nansum
 • Als u in Nansum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nansum wilt opnemen;
 • Omdat u in Nansum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nansum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nansum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nansum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nansum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nansum. Uitzonderingen in Nansum;
 • Als uw werkgever in Nansum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nansum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nansum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nansum niet geschikt voor uw werk in Nansum of
 • u functioneert niet voldoende in Nansum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nansum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nansum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nansum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nansum verblijft, dan mag uw werkgever in Nansum u eveneens wel ontslaan.