Ontslag Nagele

Uw werkgever in Nagele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nagele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nagele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nagele. Uw werkgever in Nagele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nagele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nagele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nagele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nagele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nagele of met bevallingsverlof bent in Nagele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nagele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nagele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nagele
 • Als u in Nagele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nagele wilt opnemen;
 • Omdat u in Nagele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nagele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nagele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nagele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nagele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nagele. Uitzonderingen in Nagele;
 • Als uw werkgever in Nagele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nagele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nagele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nagele niet geschikt voor uw werk in Nagele of
 • u functioneert niet voldoende in Nagele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nagele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nagele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nagele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nagele verblijft, dan mag uw werkgever in Nagele u eveneens wel ontslaan.