Ontslag Nagelbeek

Uw werkgever in Nagelbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nagelbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nagelbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nagelbeek. Uw werkgever in Nagelbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nagelbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nagelbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nagelbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nagelbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nagelbeek of met bevallingsverlof bent in Nagelbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nagelbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nagelbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nagelbeek
 • Als u in Nagelbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nagelbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Nagelbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nagelbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nagelbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nagelbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nagelbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nagelbeek. Uitzonderingen in Nagelbeek;
 • Als uw werkgever in Nagelbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nagelbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nagelbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nagelbeek niet geschikt voor uw werk in Nagelbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Nagelbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nagelbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nagelbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nagelbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nagelbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Nagelbeek u eveneens wel ontslaan.