Ontslag De nachtegaal

Uw werkgever in De nachtegaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De nachtegaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De nachtegaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De nachtegaal. Uw werkgever in De nachtegaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De nachtegaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De nachtegaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De nachtegaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De nachtegaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De nachtegaal of met bevallingsverlof bent in De nachtegaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De nachtegaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De nachtegaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De nachtegaal
 • Als u in De nachtegaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De nachtegaal wilt opnemen;
 • Omdat u in De nachtegaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De nachtegaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De nachtegaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De nachtegaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De nachtegaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De nachtegaal. Uitzonderingen in De nachtegaal;
 • Als uw werkgever in De nachtegaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De nachtegaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De nachtegaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De nachtegaal niet geschikt voor uw werk in De nachtegaal of
 • u functioneert niet voldoende in De nachtegaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De nachtegaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De nachtegaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De nachtegaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De nachtegaal verblijft, dan mag uw werkgever in De nachtegaal u eveneens wel ontslaan.