Ontslag Nabbegat

Uw werkgever in Nabbegat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nabbegat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nabbegat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nabbegat. Uw werkgever in Nabbegat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nabbegat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nabbegat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nabbegat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nabbegat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nabbegat of met bevallingsverlof bent in Nabbegat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nabbegat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nabbegat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nabbegat
 • Als u in Nabbegat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nabbegat wilt opnemen;
 • Omdat u in Nabbegat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nabbegat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nabbegat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nabbegat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nabbegat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nabbegat. Uitzonderingen in Nabbegat;
 • Als uw werkgever in Nabbegat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nabbegat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nabbegat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nabbegat niet geschikt voor uw werk in Nabbegat of
 • u functioneert niet voldoende in Nabbegat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nabbegat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nabbegat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nabbegat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nabbegat verblijft, dan mag uw werkgever in Nabbegat u eveneens wel ontslaan.