Ontslag Naarderbuorren

Uw werkgever in Naarderbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Naarderbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Naarderbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Naarderbuorren. Uw werkgever in Naarderbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Naarderbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Naarderbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Naarderbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Naarderbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Naarderbuorren of met bevallingsverlof bent in Naarderbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Naarderbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Naarderbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Naarderbuorren
 • Als u in Naarderbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Naarderbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Naarderbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Naarderbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Naarderbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Naarderbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Naarderbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Naarderbuorren. Uitzonderingen in Naarderbuorren;
 • Als uw werkgever in Naarderbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Naarderbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Naarderbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Naarderbuorren niet geschikt voor uw werk in Naarderbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Naarderbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Naarderbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Naarderbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Naarderbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Naarderbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Naarderbuorren u eveneens wel ontslaan.