Ontslag Naarderbos

Uw werkgever in Naarderbos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Naarderbos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Naarderbos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Naarderbos. Uw werkgever in Naarderbos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Naarderbos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Naarderbos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Naarderbos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Naarderbos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Naarderbos of met bevallingsverlof bent in Naarderbos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Naarderbos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Naarderbos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Naarderbos
 • Als u in Naarderbos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Naarderbos wilt opnemen;
 • Omdat u in Naarderbos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Naarderbos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Naarderbos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Naarderbos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Naarderbos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Naarderbos. Uitzonderingen in Naarderbos;
 • Als uw werkgever in Naarderbos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Naarderbos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Naarderbos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Naarderbos niet geschikt voor uw werk in Naarderbos of
 • u functioneert niet voldoende in Naarderbos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Naarderbos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Naarderbos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Naarderbos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Naarderbos verblijft, dan mag uw werkgever in Naarderbos u eveneens wel ontslaan.