Ontslag Naarden

Uw werkgever in Naarden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Naarden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Naarden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Naarden. Uw werkgever in Naarden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Naarden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Naarden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Naarden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Naarden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Naarden of met bevallingsverlof bent in Naarden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Naarden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Naarden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Naarden
 • Als u in Naarden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Naarden wilt opnemen;
 • Omdat u in Naarden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Naarden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Naarden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Naarden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Naarden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Naarden. Uitzonderingen in Naarden;
 • Als uw werkgever in Naarden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Naarden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Naarden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Naarden niet geschikt voor uw werk in Naarden of
 • u functioneert niet voldoende in Naarden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Naarden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Naarden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Naarden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Naarden verblijft, dan mag uw werkgever in Naarden u eveneens wel ontslaan.