Ontslag Naaldwijk

Uw werkgever in Naaldwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Naaldwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Naaldwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Naaldwijk. Uw werkgever in Naaldwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Naaldwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Naaldwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Naaldwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Naaldwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Naaldwijk of met bevallingsverlof bent in Naaldwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Naaldwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Naaldwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Naaldwijk
 • Als u in Naaldwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Naaldwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Naaldwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Naaldwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Naaldwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Naaldwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Naaldwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Naaldwijk. Uitzonderingen in Naaldwijk;
 • Als uw werkgever in Naaldwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Naaldwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Naaldwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Naaldwijk niet geschikt voor uw werk in Naaldwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Naaldwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Naaldwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Naaldwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Naaldwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Naaldwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Naaldwijk u eveneens wel ontslaan.