Ontslag Musselkanaal

Uw werkgever in Musselkanaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Musselkanaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Musselkanaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Musselkanaal. Uw werkgever in Musselkanaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Musselkanaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Musselkanaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Musselkanaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Musselkanaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Musselkanaal of met bevallingsverlof bent in Musselkanaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Musselkanaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Musselkanaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Musselkanaal
 • Als u in Musselkanaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Musselkanaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Musselkanaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Musselkanaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Musselkanaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Musselkanaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Musselkanaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Musselkanaal. Uitzonderingen in Musselkanaal;
 • Als uw werkgever in Musselkanaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Musselkanaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Musselkanaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Musselkanaal niet geschikt voor uw werk in Musselkanaal of
 • u functioneert niet voldoende in Musselkanaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Musselkanaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Musselkanaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Musselkanaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Musselkanaal verblijft, dan mag uw werkgever in Musselkanaal u eveneens wel ontslaan.