Ontslag Musschendorp

Uw werkgever in Musschendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Musschendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Musschendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Musschendorp. Uw werkgever in Musschendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Musschendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Musschendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Musschendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Musschendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Musschendorp of met bevallingsverlof bent in Musschendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Musschendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Musschendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Musschendorp
 • Als u in Musschendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Musschendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Musschendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Musschendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Musschendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Musschendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Musschendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Musschendorp. Uitzonderingen in Musschendorp;
 • Als uw werkgever in Musschendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Musschendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Musschendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Musschendorp niet geschikt voor uw werk in Musschendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Musschendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Musschendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Musschendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Musschendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Musschendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Musschendorp u eveneens wel ontslaan.