Ontslag Muntendam

Uw werkgever in Muntendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muntendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muntendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muntendam. Uw werkgever in Muntendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muntendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muntendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muntendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muntendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muntendam of met bevallingsverlof bent in Muntendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muntendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muntendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muntendam
 • Als u in Muntendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muntendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Muntendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muntendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muntendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muntendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muntendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muntendam. Uitzonderingen in Muntendam;
 • Als uw werkgever in Muntendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muntendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muntendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muntendam niet geschikt voor uw werk in Muntendam of
 • u functioneert niet voldoende in Muntendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muntendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muntendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muntendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muntendam verblijft, dan mag uw werkgever in Muntendam u eveneens wel ontslaan.