Ontslag Munsterscheveld

Uw werkgever in Munsterscheveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munsterscheveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munsterscheveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munsterscheveld. Uw werkgever in Munsterscheveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munsterscheveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munsterscheveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munsterscheveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munsterscheveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munsterscheveld of met bevallingsverlof bent in Munsterscheveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munsterscheveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munsterscheveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munsterscheveld
 • Als u in Munsterscheveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munsterscheveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Munsterscheveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munsterscheveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munsterscheveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munsterscheveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munsterscheveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munsterscheveld. Uitzonderingen in Munsterscheveld;
 • Als uw werkgever in Munsterscheveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munsterscheveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munsterscheveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munsterscheveld niet geschikt voor uw werk in Munsterscheveld of
 • u functioneert niet voldoende in Munsterscheveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munsterscheveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munsterscheveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munsterscheveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munsterscheveld verblijft, dan mag uw werkgever in Munsterscheveld u eveneens wel ontslaan.