Ontslag Munstergeleen

Uw werkgever in Munstergeleen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munstergeleen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munstergeleen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munstergeleen. Uw werkgever in Munstergeleen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munstergeleen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munstergeleen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munstergeleen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munstergeleen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munstergeleen of met bevallingsverlof bent in Munstergeleen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munstergeleen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munstergeleen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munstergeleen
 • Als u in Munstergeleen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munstergeleen wilt opnemen;
 • Omdat u in Munstergeleen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munstergeleen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munstergeleen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munstergeleen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munstergeleen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munstergeleen. Uitzonderingen in Munstergeleen;
 • Als uw werkgever in Munstergeleen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munstergeleen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munstergeleen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munstergeleen niet geschikt voor uw werk in Munstergeleen of
 • u functioneert niet voldoende in Munstergeleen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munstergeleen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munstergeleen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munstergeleen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munstergeleen verblijft, dan mag uw werkgever in Munstergeleen u eveneens wel ontslaan.