Ontslag Munnikenheide

Uw werkgever in Munnikenheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munnikenheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munnikenheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munnikenheide. Uw werkgever in Munnikenheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munnikenheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munnikenheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munnikenheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munnikenheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munnikenheide of met bevallingsverlof bent in Munnikenheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munnikenheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munnikenheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munnikenheide
 • Als u in Munnikenheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munnikenheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Munnikenheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munnikenheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munnikenheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munnikenheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munnikenheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munnikenheide. Uitzonderingen in Munnikenheide;
 • Als uw werkgever in Munnikenheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munnikenheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munnikenheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munnikenheide niet geschikt voor uw werk in Munnikenheide of
 • u functioneert niet voldoende in Munnikenheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munnikenheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munnikenheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munnikenheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munnikenheide verblijft, dan mag uw werkgever in Munnikenheide u eveneens wel ontslaan.