Ontslag Munnekezijl /muntsjesyl

Uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munnekezijl /muntsjesyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munnekezijl /muntsjesyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munnekezijl /muntsjesyl. Uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munnekezijl /muntsjesyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munnekezijl /muntsjesyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munnekezijl /muntsjesyl of met bevallingsverlof bent in Munnekezijl /muntsjesyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munnekezijl /muntsjesyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munnekezijl /muntsjesyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munnekezijl /muntsjesyl
 • Als u in Munnekezijl /muntsjesyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munnekezijl /muntsjesyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Munnekezijl /muntsjesyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munnekezijl /muntsjesyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munnekezijl /muntsjesyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munnekezijl /muntsjesyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munnekezijl /muntsjesyl. Uitzonderingen in Munnekezijl /muntsjesyl;
 • Als uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munnekezijl /muntsjesyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl niet geschikt voor uw werk in Munnekezijl /muntsjesyl of
 • u functioneert niet voldoende in Munnekezijl /muntsjesyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munnekezijl /muntsjesyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munnekezijl /muntsjesyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munnekezijl /muntsjesyl verblijft, dan mag uw werkgever in Munnekezijl /muntsjesyl u eveneens wel ontslaan.