Ontslag Munnekens-vinkel

Uw werkgever in Munnekens-vinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munnekens-vinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munnekens-vinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munnekens-vinkel. Uw werkgever in Munnekens-vinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munnekens-vinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munnekens-vinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munnekens-vinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munnekens-vinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munnekens-vinkel of met bevallingsverlof bent in Munnekens-vinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munnekens-vinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munnekens-vinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munnekens-vinkel
 • Als u in Munnekens-vinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munnekens-vinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Munnekens-vinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munnekens-vinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munnekens-vinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munnekens-vinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munnekens-vinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munnekens-vinkel. Uitzonderingen in Munnekens-vinkel;
 • Als uw werkgever in Munnekens-vinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munnekens-vinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munnekens-vinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munnekens-vinkel niet geschikt voor uw werk in Munnekens-vinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Munnekens-vinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munnekens-vinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munnekens-vinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munnekens-vinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munnekens-vinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Munnekens-vinkel u eveneens wel ontslaan.