Ontslag Munnekemoer

Uw werkgever in Munnekemoer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munnekemoer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munnekemoer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munnekemoer. Uw werkgever in Munnekemoer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munnekemoer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munnekemoer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munnekemoer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munnekemoer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munnekemoer of met bevallingsverlof bent in Munnekemoer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munnekemoer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munnekemoer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munnekemoer
 • Als u in Munnekemoer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munnekemoer wilt opnemen;
 • Omdat u in Munnekemoer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munnekemoer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munnekemoer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munnekemoer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munnekemoer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munnekemoer. Uitzonderingen in Munnekemoer;
 • Als uw werkgever in Munnekemoer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munnekemoer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munnekemoer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munnekemoer niet geschikt voor uw werk in Munnekemoer of
 • u functioneert niet voldoende in Munnekemoer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munnekemoer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munnekemoer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munnekemoer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munnekemoer verblijft, dan mag uw werkgever in Munnekemoer u eveneens wel ontslaan.