Ontslag Munnekeburen /munnekebuorren

Uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Munnekeburen /munnekebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Munnekeburen /munnekebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Munnekeburen /munnekebuorren. Uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Munnekeburen /munnekebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Munnekeburen /munnekebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Munnekeburen /munnekebuorren of met bevallingsverlof bent in Munnekeburen /munnekebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Munnekeburen /munnekebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Munnekeburen /munnekebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Munnekeburen /munnekebuorren
 • Als u in Munnekeburen /munnekebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Munnekeburen /munnekebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Munnekeburen /munnekebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Munnekeburen /munnekebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Munnekeburen /munnekebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Munnekeburen /munnekebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Munnekeburen /munnekebuorren. Uitzonderingen in Munnekeburen /munnekebuorren;
 • Als uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Munnekeburen /munnekebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren niet geschikt voor uw werk in Munnekeburen /munnekebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Munnekeburen /munnekebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Munnekeburen /munnekebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Munnekeburen /munnekebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Munnekeburen /munnekebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Munnekeburen /munnekebuorren u eveneens wel ontslaan.