Ontslag Mûnein /molenend

Uw werkgever in Mûnein /molenend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mûnein /molenend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mûnein /molenend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mûnein /molenend. Uw werkgever in Mûnein /molenend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mûnein /molenend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mûnein /molenend niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mûnein /molenend te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mûnein /molenend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mûnein /molenend of met bevallingsverlof bent in Mûnein /molenend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mûnein /molenend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mûnein /molenend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mûnein /molenend
 • Als u in Mûnein /molenend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mûnein /molenend wilt opnemen;
 • Omdat u in Mûnein /molenend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mûnein /molenend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mûnein /molenend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mûnein /molenend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mûnein /molenend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mûnein /molenend. Uitzonderingen in Mûnein /molenend;
 • Als uw werkgever in Mûnein /molenend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mûnein /molenend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mûnein /molenend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mûnein /molenend niet geschikt voor uw werk in Mûnein /molenend of
 • u functioneert niet voldoende in Mûnein /molenend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mûnein /molenend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mûnein /molenend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mûnein /molenend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mûnein /molenend verblijft, dan mag uw werkgever in Mûnein /molenend u eveneens wel ontslaan.