Ontslag Mullegen

Uw werkgever in Mullegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mullegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mullegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mullegen. Uw werkgever in Mullegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mullegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mullegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mullegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mullegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mullegen of met bevallingsverlof bent in Mullegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mullegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mullegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mullegen
 • Als u in Mullegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mullegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Mullegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mullegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mullegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mullegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mullegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mullegen. Uitzonderingen in Mullegen;
 • Als uw werkgever in Mullegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mullegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mullegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mullegen niet geschikt voor uw werk in Mullegen of
 • u functioneert niet voldoende in Mullegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mullegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mullegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mullegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mullegen verblijft, dan mag uw werkgever in Mullegen u eveneens wel ontslaan.