Ontslag Muizenhol

Uw werkgever in Muizenhol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muizenhol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muizenhol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muizenhol. Uw werkgever in Muizenhol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muizenhol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muizenhol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muizenhol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muizenhol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muizenhol of met bevallingsverlof bent in Muizenhol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muizenhol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muizenhol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muizenhol
 • Als u in Muizenhol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muizenhol wilt opnemen;
 • Omdat u in Muizenhol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muizenhol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muizenhol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muizenhol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muizenhol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muizenhol. Uitzonderingen in Muizenhol;
 • Als uw werkgever in Muizenhol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muizenhol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muizenhol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muizenhol niet geschikt voor uw werk in Muizenhol of
 • u functioneert niet voldoende in Muizenhol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muizenhol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muizenhol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muizenhol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muizenhol verblijft, dan mag uw werkgever in Muizenhol u eveneens wel ontslaan.