Ontslag Muiderberg

Uw werkgever in Muiderberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muiderberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muiderberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muiderberg. Uw werkgever in Muiderberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muiderberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muiderberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muiderberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muiderberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muiderberg of met bevallingsverlof bent in Muiderberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muiderberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muiderberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muiderberg
 • Als u in Muiderberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muiderberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Muiderberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muiderberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muiderberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muiderberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muiderberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muiderberg. Uitzonderingen in Muiderberg;
 • Als uw werkgever in Muiderberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muiderberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muiderberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muiderberg niet geschikt voor uw werk in Muiderberg of
 • u functioneert niet voldoende in Muiderberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muiderberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muiderberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muiderberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muiderberg verblijft, dan mag uw werkgever in Muiderberg u eveneens wel ontslaan.