Ontslag Arnemuiden

Uw werkgever in Arnemuiden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Arnemuiden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Arnemuiden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Arnemuiden. Uw werkgever in Arnemuiden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Arnemuiden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Arnemuiden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Arnemuiden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Arnemuiden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Arnemuiden of met bevallingsverlof bent in Arnemuiden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Arnemuiden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Arnemuiden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Arnemuiden
 • Als u in Arnemuiden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Arnemuiden wilt opnemen;
 • Omdat u in Arnemuiden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Arnemuiden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Arnemuiden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Arnemuiden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Arnemuiden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Arnemuiden. Uitzonderingen in Arnemuiden;
 • Als uw werkgever in Arnemuiden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Arnemuiden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Arnemuiden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Arnemuiden niet geschikt voor uw werk in Arnemuiden of
 • u functioneert niet voldoende in Arnemuiden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Arnemuiden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Arnemuiden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Arnemuiden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Arnemuiden verblijft, dan mag uw werkgever in Arnemuiden u eveneens wel ontslaan.