Ontslag Muggenhool

Uw werkgever in Muggenhool mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muggenhool zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muggenhool

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muggenhool. Uw werkgever in Muggenhool mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muggenhool arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muggenhool niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muggenhool te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muggenhool u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muggenhool of met bevallingsverlof bent in Muggenhool.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muggenhool kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muggenhool die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muggenhool
 • Als u in Muggenhool lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muggenhool wilt opnemen;
 • Omdat u in Muggenhool lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muggenhool lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muggenhool wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muggenhool op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muggenhool

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muggenhool. Uitzonderingen in Muggenhool;
 • Als uw werkgever in Muggenhool bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muggenhool aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muggenhool gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muggenhool niet geschikt voor uw werk in Muggenhool of
 • u functioneert niet voldoende in Muggenhool.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muggenhool

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muggenhool niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muggenhool of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muggenhool verblijft, dan mag uw werkgever in Muggenhool u eveneens wel ontslaan.