Ontslag Muggenhol

Uw werkgever in Muggenhol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muggenhol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muggenhol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muggenhol. Uw werkgever in Muggenhol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muggenhol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muggenhol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muggenhol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muggenhol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muggenhol of met bevallingsverlof bent in Muggenhol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muggenhol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muggenhol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muggenhol
 • Als u in Muggenhol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muggenhol wilt opnemen;
 • Omdat u in Muggenhol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muggenhol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muggenhol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muggenhol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muggenhol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muggenhol. Uitzonderingen in Muggenhol;
 • Als uw werkgever in Muggenhol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muggenhol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muggenhol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muggenhol niet geschikt voor uw werk in Muggenhol of
 • u functioneert niet voldoende in Muggenhol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muggenhol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muggenhol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muggenhol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muggenhol verblijft, dan mag uw werkgever in Muggenhol u eveneens wel ontslaan.