Ontslag Muggenberg

Uw werkgever in Muggenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muggenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muggenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muggenberg. Uw werkgever in Muggenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muggenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muggenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muggenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muggenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muggenberg of met bevallingsverlof bent in Muggenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muggenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muggenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muggenberg
 • Als u in Muggenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muggenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Muggenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muggenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muggenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muggenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muggenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muggenberg. Uitzonderingen in Muggenberg;
 • Als uw werkgever in Muggenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muggenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muggenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muggenberg niet geschikt voor uw werk in Muggenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Muggenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muggenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muggenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muggenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muggenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Muggenberg u eveneens wel ontslaan.