Ontslag Muggenbeet

Uw werkgever in Muggenbeet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Muggenbeet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Muggenbeet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Muggenbeet. Uw werkgever in Muggenbeet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Muggenbeet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Muggenbeet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Muggenbeet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Muggenbeet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Muggenbeet of met bevallingsverlof bent in Muggenbeet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Muggenbeet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Muggenbeet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Muggenbeet
 • Als u in Muggenbeet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Muggenbeet wilt opnemen;
 • Omdat u in Muggenbeet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Muggenbeet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Muggenbeet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Muggenbeet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Muggenbeet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Muggenbeet. Uitzonderingen in Muggenbeet;
 • Als uw werkgever in Muggenbeet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Muggenbeet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Muggenbeet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Muggenbeet niet geschikt voor uw werk in Muggenbeet of
 • u functioneert niet voldoende in Muggenbeet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Muggenbeet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Muggenbeet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Muggenbeet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Muggenbeet verblijft, dan mag uw werkgever in Muggenbeet u eveneens wel ontslaan.