Ontslag Mounebuorren

Uw werkgever in Mounebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mounebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mounebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mounebuorren. Uw werkgever in Mounebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mounebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mounebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mounebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mounebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mounebuorren of met bevallingsverlof bent in Mounebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mounebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mounebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mounebuorren
 • Als u in Mounebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mounebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Mounebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mounebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mounebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mounebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mounebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mounebuorren. Uitzonderingen in Mounebuorren;
 • Als uw werkgever in Mounebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mounebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mounebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mounebuorren niet geschikt voor uw werk in Mounebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Mounebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mounebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mounebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mounebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mounebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Mounebuorren u eveneens wel ontslaan.