Ontslag Mostheuvel

Uw werkgever in Mostheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mostheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mostheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mostheuvel. Uw werkgever in Mostheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mostheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mostheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mostheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mostheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mostheuvel of met bevallingsverlof bent in Mostheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mostheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mostheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mostheuvel
 • Als u in Mostheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mostheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Mostheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mostheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mostheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mostheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mostheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mostheuvel. Uitzonderingen in Mostheuvel;
 • Als uw werkgever in Mostheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mostheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mostheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mostheuvel niet geschikt voor uw werk in Mostheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Mostheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mostheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mostheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mostheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mostheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Mostheuvel u eveneens wel ontslaan.