Ontslag Most

Uw werkgever in Most mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Most zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Most

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Most. Uw werkgever in Most mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Most arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Most niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Most te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Most u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Most of met bevallingsverlof bent in Most.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Most kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Most die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Most
 • Als u in Most lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Most wilt opnemen;
 • Omdat u in Most lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Most lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Most wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Most op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Most

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Most. Uitzonderingen in Most;
 • Als uw werkgever in Most bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Most aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Most gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Most niet geschikt voor uw werk in Most of
 • u functioneert niet voldoende in Most.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Most

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Most niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Most of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Most verblijft, dan mag uw werkgever in Most u eveneens wel ontslaan.