Ontslag Mosselhoek

Uw werkgever in Mosselhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mosselhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mosselhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mosselhoek. Uw werkgever in Mosselhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mosselhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mosselhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mosselhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mosselhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mosselhoek of met bevallingsverlof bent in Mosselhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mosselhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mosselhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mosselhoek
 • Als u in Mosselhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mosselhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Mosselhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mosselhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mosselhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mosselhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mosselhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mosselhoek. Uitzonderingen in Mosselhoek;
 • Als uw werkgever in Mosselhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mosselhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mosselhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mosselhoek niet geschikt voor uw werk in Mosselhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Mosselhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mosselhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mosselhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mosselhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mosselhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Mosselhoek u eveneens wel ontslaan.