Ontslag Mosselaar

Uw werkgever in Mosselaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mosselaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mosselaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mosselaar. Uw werkgever in Mosselaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mosselaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mosselaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mosselaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mosselaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mosselaar of met bevallingsverlof bent in Mosselaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mosselaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mosselaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mosselaar
 • Als u in Mosselaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mosselaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Mosselaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mosselaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mosselaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mosselaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mosselaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mosselaar. Uitzonderingen in Mosselaar;
 • Als uw werkgever in Mosselaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mosselaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mosselaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mosselaar niet geschikt voor uw werk in Mosselaar of
 • u functioneert niet voldoende in Mosselaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mosselaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mosselaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mosselaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mosselaar verblijft, dan mag uw werkgever in Mosselaar u eveneens wel ontslaan.