Ontslag Mossel

Uw werkgever in Mossel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mossel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mossel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mossel. Uw werkgever in Mossel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mossel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mossel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mossel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mossel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mossel of met bevallingsverlof bent in Mossel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mossel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mossel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mossel
 • Als u in Mossel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mossel wilt opnemen;
 • Omdat u in Mossel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mossel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mossel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mossel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mossel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mossel. Uitzonderingen in Mossel;
 • Als uw werkgever in Mossel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mossel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mossel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mossel niet geschikt voor uw werk in Mossel of
 • u functioneert niet voldoende in Mossel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mossel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mossel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mossel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mossel verblijft, dan mag uw werkgever in Mossel u eveneens wel ontslaan.