Ontslag Moskou

Uw werkgever in Moskou mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moskou zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moskou

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moskou. Uw werkgever in Moskou mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moskou arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moskou niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moskou te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moskou u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moskou of met bevallingsverlof bent in Moskou.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moskou kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moskou die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moskou
 • Als u in Moskou lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moskou wilt opnemen;
 • Omdat u in Moskou lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moskou lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moskou wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moskou op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moskou

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moskou. Uitzonderingen in Moskou;
 • Als uw werkgever in Moskou bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moskou aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moskou gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moskou niet geschikt voor uw werk in Moskou of
 • u functioneert niet voldoende in Moskou.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moskou

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moskou niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moskou of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moskou verblijft, dan mag uw werkgever in Moskou u eveneens wel ontslaan.