Ontslag Mosik

Uw werkgever in Mosik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mosik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mosik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mosik. Uw werkgever in Mosik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mosik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mosik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mosik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mosik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mosik of met bevallingsverlof bent in Mosik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mosik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mosik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mosik
 • Als u in Mosik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mosik wilt opnemen;
 • Omdat u in Mosik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mosik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mosik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mosik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mosik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mosik. Uitzonderingen in Mosik;
 • Als uw werkgever in Mosik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mosik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mosik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mosik niet geschikt voor uw werk in Mosik of
 • u functioneert niet voldoende in Mosik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mosik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mosik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mosik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mosik verblijft, dan mag uw werkgever in Mosik u eveneens wel ontslaan.