Ontslag Mosbulten

Uw werkgever in Mosbulten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mosbulten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mosbulten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mosbulten. Uw werkgever in Mosbulten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mosbulten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mosbulten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mosbulten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mosbulten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mosbulten of met bevallingsverlof bent in Mosbulten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mosbulten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mosbulten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mosbulten
 • Als u in Mosbulten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mosbulten wilt opnemen;
 • Omdat u in Mosbulten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mosbulten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mosbulten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mosbulten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mosbulten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mosbulten. Uitzonderingen in Mosbulten;
 • Als uw werkgever in Mosbulten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mosbulten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mosbulten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mosbulten niet geschikt voor uw werk in Mosbulten of
 • u functioneert niet voldoende in Mosbulten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mosbulten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mosbulten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mosbulten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mosbulten verblijft, dan mag uw werkgever in Mosbulten u eveneens wel ontslaan.