Ontslag Morsche hoef

Uw werkgever in Morsche hoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Morsche hoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Morsche hoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Morsche hoef. Uw werkgever in Morsche hoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Morsche hoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Morsche hoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Morsche hoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Morsche hoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Morsche hoef of met bevallingsverlof bent in Morsche hoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Morsche hoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Morsche hoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Morsche hoef
 • Als u in Morsche hoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Morsche hoef wilt opnemen;
 • Omdat u in Morsche hoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Morsche hoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Morsche hoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Morsche hoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Morsche hoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Morsche hoef. Uitzonderingen in Morsche hoef;
 • Als uw werkgever in Morsche hoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Morsche hoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Morsche hoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Morsche hoef niet geschikt voor uw werk in Morsche hoef of
 • u functioneert niet voldoende in Morsche hoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Morsche hoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Morsche hoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Morsche hoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Morsche hoef verblijft, dan mag uw werkgever in Morsche hoef u eveneens wel ontslaan.