Ontslag Morra /moarre

Uw werkgever in Morra /moarre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Morra /moarre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Morra /moarre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Morra /moarre. Uw werkgever in Morra /moarre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Morra /moarre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Morra /moarre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Morra /moarre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Morra /moarre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Morra /moarre of met bevallingsverlof bent in Morra /moarre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Morra /moarre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Morra /moarre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Morra /moarre
 • Als u in Morra /moarre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Morra /moarre wilt opnemen;
 • Omdat u in Morra /moarre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Morra /moarre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Morra /moarre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Morra /moarre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Morra /moarre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Morra /moarre. Uitzonderingen in Morra /moarre;
 • Als uw werkgever in Morra /moarre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Morra /moarre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Morra /moarre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Morra /moarre niet geschikt voor uw werk in Morra /moarre of
 • u functioneert niet voldoende in Morra /moarre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Morra /moarre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Morra /moarre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Morra /moarre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Morra /moarre verblijft, dan mag uw werkgever in Morra /moarre u eveneens wel ontslaan.