Ontslag Morige

Uw werkgever in Morige mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Morige zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Morige

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Morige. Uw werkgever in Morige mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Morige arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Morige niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Morige te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Morige u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Morige of met bevallingsverlof bent in Morige.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Morige kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Morige die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Morige
 • Als u in Morige lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Morige wilt opnemen;
 • Omdat u in Morige lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Morige lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Morige wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Morige op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Morige

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Morige. Uitzonderingen in Morige;
 • Als uw werkgever in Morige bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Morige aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Morige gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Morige niet geschikt voor uw werk in Morige of
 • u functioneert niet voldoende in Morige.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Morige

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Morige niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Morige of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Morige verblijft, dan mag uw werkgever in Morige u eveneens wel ontslaan.