Ontslag Moriaanshoofd

Uw werkgever in Moriaanshoofd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moriaanshoofd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moriaanshoofd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moriaanshoofd. Uw werkgever in Moriaanshoofd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moriaanshoofd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moriaanshoofd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moriaanshoofd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moriaanshoofd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moriaanshoofd of met bevallingsverlof bent in Moriaanshoofd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moriaanshoofd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moriaanshoofd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moriaanshoofd
 • Als u in Moriaanshoofd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moriaanshoofd wilt opnemen;
 • Omdat u in Moriaanshoofd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moriaanshoofd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moriaanshoofd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moriaanshoofd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moriaanshoofd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moriaanshoofd. Uitzonderingen in Moriaanshoofd;
 • Als uw werkgever in Moriaanshoofd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moriaanshoofd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moriaanshoofd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moriaanshoofd niet geschikt voor uw werk in Moriaanshoofd of
 • u functioneert niet voldoende in Moriaanshoofd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moriaanshoofd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moriaanshoofd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moriaanshoofd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moriaanshoofd verblijft, dan mag uw werkgever in Moriaanshoofd u eveneens wel ontslaan.