Ontslag Moorveld

Uw werkgever in Moorveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moorveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moorveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moorveld. Uw werkgever in Moorveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moorveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moorveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moorveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moorveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moorveld of met bevallingsverlof bent in Moorveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moorveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moorveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moorveld
 • Als u in Moorveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moorveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Moorveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moorveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moorveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moorveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moorveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moorveld. Uitzonderingen in Moorveld;
 • Als uw werkgever in Moorveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moorveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moorveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moorveld niet geschikt voor uw werk in Moorveld of
 • u functioneert niet voldoende in Moorveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moorveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moorveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moorveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moorveld verblijft, dan mag uw werkgever in Moorveld u eveneens wel ontslaan.