Ontslag Moorsel

Uw werkgever in Moorsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moorsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moorsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moorsel. Uw werkgever in Moorsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moorsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moorsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moorsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moorsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moorsel of met bevallingsverlof bent in Moorsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moorsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moorsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moorsel
 • Als u in Moorsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moorsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Moorsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moorsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moorsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moorsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moorsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moorsel. Uitzonderingen in Moorsel;
 • Als uw werkgever in Moorsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moorsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moorsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moorsel niet geschikt voor uw werk in Moorsel of
 • u functioneert niet voldoende in Moorsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moorsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moorsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moorsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moorsel verblijft, dan mag uw werkgever in Moorsel u eveneens wel ontslaan.