Ontslag Moordrecht

Uw werkgever in Moordrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moordrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moordrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moordrecht. Uw werkgever in Moordrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moordrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moordrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moordrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moordrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moordrecht of met bevallingsverlof bent in Moordrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moordrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moordrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moordrecht
 • Als u in Moordrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moordrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Moordrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moordrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moordrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moordrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moordrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moordrecht. Uitzonderingen in Moordrecht;
 • Als uw werkgever in Moordrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moordrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moordrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moordrecht niet geschikt voor uw werk in Moordrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Moordrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moordrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moordrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moordrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moordrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Moordrecht u eveneens wel ontslaan.