Ontslag Moordhuizen

Uw werkgever in Moordhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Moordhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Moordhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Moordhuizen. Uw werkgever in Moordhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Moordhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Moordhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Moordhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Moordhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Moordhuizen of met bevallingsverlof bent in Moordhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Moordhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Moordhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Moordhuizen
 • Als u in Moordhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Moordhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Moordhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Moordhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Moordhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Moordhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Moordhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Moordhuizen. Uitzonderingen in Moordhuizen;
 • Als uw werkgever in Moordhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Moordhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Moordhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Moordhuizen niet geschikt voor uw werk in Moordhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Moordhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Moordhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Moordhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Moordhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Moordhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Moordhuizen u eveneens wel ontslaan.