Ontslag Mookhoek

Uw werkgever in Mookhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mookhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mookhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mookhoek. Uw werkgever in Mookhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mookhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mookhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mookhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mookhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mookhoek of met bevallingsverlof bent in Mookhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mookhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mookhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mookhoek
 • Als u in Mookhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mookhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Mookhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mookhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mookhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mookhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mookhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mookhoek. Uitzonderingen in Mookhoek;
 • Als uw werkgever in Mookhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mookhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mookhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mookhoek niet geschikt voor uw werk in Mookhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Mookhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mookhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mookhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mookhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mookhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Mookhoek u eveneens wel ontslaan.