Ontslag Mook

Uw werkgever in Mook mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mook zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mook

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mook. Uw werkgever in Mook mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mook arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mook niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mook te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mook u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mook of met bevallingsverlof bent in Mook.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mook kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mook die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mook
 • Als u in Mook lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mook wilt opnemen;
 • Omdat u in Mook lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mook lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mook wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mook op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mook

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mook. Uitzonderingen in Mook;
 • Als uw werkgever in Mook bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mook aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mook gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mook niet geschikt voor uw werk in Mook of
 • u functioneert niet voldoende in Mook.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mook

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mook niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mook of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mook verblijft, dan mag uw werkgever in Mook u eveneens wel ontslaan.