Ontslag Montsamabuorren

Uw werkgever in Montsamabuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Montsamabuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Montsamabuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Montsamabuorren. Uw werkgever in Montsamabuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Montsamabuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Montsamabuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Montsamabuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Montsamabuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Montsamabuorren of met bevallingsverlof bent in Montsamabuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Montsamabuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Montsamabuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Montsamabuorren
 • Als u in Montsamabuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Montsamabuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Montsamabuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Montsamabuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Montsamabuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Montsamabuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Montsamabuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Montsamabuorren. Uitzonderingen in Montsamabuorren;
 • Als uw werkgever in Montsamabuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Montsamabuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Montsamabuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Montsamabuorren niet geschikt voor uw werk in Montsamabuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Montsamabuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Montsamabuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Montsamabuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Montsamabuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Montsamabuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Montsamabuorren u eveneens wel ontslaan.