Ontslag Montfort

Uw werkgever in Montfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Montfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Montfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Montfort. Uw werkgever in Montfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Montfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Montfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Montfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Montfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Montfort of met bevallingsverlof bent in Montfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Montfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Montfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Montfort
 • Als u in Montfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Montfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Montfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Montfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Montfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Montfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Montfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Montfort. Uitzonderingen in Montfort;
 • Als uw werkgever in Montfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Montfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Montfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Montfort niet geschikt voor uw werk in Montfort of
 • u functioneert niet voldoende in Montfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Montfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Montfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Montfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Montfort verblijft, dan mag uw werkgever in Montfort u eveneens wel ontslaan.